VvE Onderhoudsfinanciering

VvE Onderhoudsfinanciering is een product voor slapende VvE’s die over willen gaan tot actief beheer, maar geen reserves hebben opgebouwd. De Nieuwe Wereld financiert dit onderhoud. Denk aan schilderwerk, een nieuw dak of funderingsherstel. De voorwaarden hangen af van de omvang van het onderhoud en het daarmee samenhangende bedrag, de zekerheidstelling door de VvE en de terugbetalingstermijn.

nieuwbouwNieuw Bouw Beheer

Nieuw Bouw Beheer door De Nieuwe Wereld is een product voor projectontwikkelaars en hun kopers. De Nieuwe Wereld maakt op basis van de splitsingsakte voorafgaand aan de verkoop een conceptbegroting zodat geïnteresseerden precies weten wat hun servicebijdrage wordt. Vervolgens treedt De Nieuwe Wereld op namens de toekomstige VvE-leden: bij de oplevering is De Nieuwe Wereld als inspecteur aanwezig en inventariseert samen met de aannemer de opleverpunten. Nadat deze de opleverpunten heeft verholpen, doet De Nieuwe Wereld de eindinspectie.

Voordeel is bundeling van werkzaamheden voor de aannemer, een professioneel aanspreekpunt voor zowel kopers als ontwikkelaar, een naadloze overgang van bouw naar VvE-beheer, en bij gedeeltelijke verhuur tevens beheer van de huurwoningen door een goed geïnformeerde en betrokken partij. Zowel aannemer als ontwikkelaar wordt in dit proces ontzorgd. Onderdelen van Nieuw Bouw Beheer zijn:

Op administratief gebied:

 • beoordeling en interpretatie van de splitsingsakte
 • opstelling concept-begroting met toerekening kosten per appartement
 • rapportage aan aannemer, ontwikkelaar en indien van toepassing notaris
 • regelen opstalverzekering bij oplevering door aannemer
 • organiseren algemene ledenvergadering VvE
 • aanleggen ledenregister
 • aanmelden CVZ-meters bij nutsbedrijf
 • incasso en afdracht huurpenningen van eventueel verhuurde woningen
 • vertegenwoordiging van eigenaar huurwoningen in ALV van VvE

Op technisch gebied:

 • vooroplevering met de aannemer
 • inventarisatie van opleverpunten
 • eindoplevering met aannemer en koper
 • beheer sleutelcertificaat
 • beheer van eventueel resterende huurwoningen